Yerevan Elections: Get Your name on the voter list / Երևանյան ընտրություններ. Գրանցե’ք Ձեր անունը ընտրողների ցուցակում

Yerevan residents who want to ensure their name is on the voting list by the May 31 election need to fill out an application and go to various offices, depending on the date you try to register.

Check out the IFES Yerevan Elections information blog to download the application form and find out where you need to take it.

***

Երևանի գրանցում ունեցող բնակիչները, որոնք ցանկանում են համոզվել արդյոք իրենց անունները կան ընտրողների ցուցակում, մինչև մայիսի 31-ը պետք է լրացնել դիմումի ձևը և գնալ բազմաթիվ գրասենյակներ` կախված այն օրից, թե երբ կփորձեն գրանցվել:

Այցելեք  ԱյՖիԷս-ի ընտրությունների տեղեկատվական բլոգ դիմումի ձևը ներբեռնելու և պարզելու համար, թե ուր պետք է այն տանեք:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s