Yerevan Votes For …/Երևանը քվեարկում է…

Find out which political party Yerevan residents prefer, as well as their attitude towards the May 31 election,  in an IREX/CSMPA pre-election survey.

Conducted in April 2009 in face-to-face interviews conducted across the city, the survey results may surprise you.

A post-election survey is planned, also.

***

Պարզեք, թե որ քաղաքական կուսակցությանն են նախապատվություն տալիս երևանաբնակները, ինչպես նաև նրանց վերաբերմունքը այդ ամենին Այռեքս -ի կողմից անցկացվախ հարցումներից:

Այն կազմակերպվել էր 2009թ ապրիլին դեմ առ դեմ հարցազրույցների ժամանակ, և արդյունքները կարող են զարմացնել ձեզ:

Պլանավորվում է նաև հետընտրական հարցումներ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s