Is Yerevan’s new election law really more democratic? Արդյո՞ք երևանի մասին նոր օրենքը ավելի ժողովրդավար է

While supporters of the new Yerevan elections law say it will allow the city to democratically elect a mayor for the first time, critics contend the new Yerevan law contains many loopholes which will give voters even less choice than before.

How many Yerevan residents understood the new election law? An IREX CMSPA survey offered up some surprising results.

How many Yerevan residents understood the new election law? An IREX CMSPA survey offered up some surprising results.

Read more about it here as part of This Month in Armenia’s coverage of the May 31 Yerevan Elections.

***

Չնայած Երևանի ընտրությունների մասին նոր օրենքի կողմնակիցներն ասում են, որ դա թույլ կտա քաղաքին առաջին անգամ ժողովրդավար կերպով քաղաքապետ ընտրել, քննադատները պնդում են, որ Երևանի մասին նոր օրենքը շատ սողանցքներ ունի, որոնք ընտրողներին կտան ավելի քիչ ընտրության հնարավորություն, քան նախկինում:

Երևանի քաղաքացիներից քանի՞սն են հասկանում ընտրության մասին նոր օրենքը: ԱՅՌԵՔՍ/ԶԼԱԾ-ի կատարած հարցումները շատ անակնկալ արդյունքներ են ցույց տվել:

Երևանի քաղաքացիներից քանի՞սն են հասկանում ընտրության մասին նոր օրենքը: ԱՅՌԵՔՍ/ԶԼԱԾ-ի կատարած հարցումները շատ անակնկալ արդյունքներ են ցույց տվել:

Այս մասին ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ, որպես Այս ամիս Հայաստանում ներդիրի մաս, որը լուսաբանում է մայիսի 31-ին կայանալիք Երևանի ընտրությունները:

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s