Measuring up Yerevan’s Mayor Candidates/Գնահատեք Երևանի քաղաքապետի թեկնածուներին

Candidates

Yerevan residents won’t be directly electing a mayor, but the political party they favor will each offer up a nominee that the city council will vote into office. Part of an informed decision, then, involves knowing the platforms, political experience and financial dealings of all candidates.

This Month in Armenia reporters researched the seven nominees for Yerevan mayor.  Compare and contrast their comments by clicking here.

***

Candidates

Երևանի բնակիչները ուղղակիորեն չեն ընտրելու քաղաքապետին: Այն քաղաքական կուսակցությունը, որին նրանք կընտրեն, յուրաքանչյուրը առաջ կքաշի իր թեկնածուին, որոնցից մեկին քաղաքային խորհուրդը կընտրի: Որպես ստացված տեղեկությունների վրա հիմնված որոշման մաս,  ծանոթացեք բոլոր թեկնածուների քաղաքական ծրագրերին, քաղաքական դաշտում փորձին և ֆինանսական գործարքներին:

 Այս ամիս Հայաստանում  ներդիրի լրագրողները դիտարկել են Երևանի քաղաքապետի յոթ թեկնածուներին: Համեմատեք և հակադրեք նրանց մեկնաբանությունները այստեղ:

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s