Report Yerevan Election Abuse at Voter Hotline/Տեղեկացրեք Երևանի ընտրախախտումների մասին թեժ գծի միջոցով

Election Abuse Hotline

Yerevan residents can report election violations during the Sunday, May 31 special election by calling the above-listed hotline number.

Calling the anonymous tip line will send one of 20 “legal ambulances” to the place of the alleged violation, with a lawyer, observer and journalist in each car.  The project, originally run by the American Bar Association Central Eastern Europe Legal Initiation (ABA CEELI), is now being organized by the Human Rights in Armenia organization and funded through Counterpart and USAID.

***

hot-line-arm

Երևանի բնակիչները կարող են տեղեկացնել մայիսի 31-ի ընտրախախտումների մասին զանգահարելով վերը նշված հեռախոսահամարով:

 Կատարելով անանուն զանգ, թեժ գծի աշխատակիցները կուղարկեն 20 <<օրինական շտապ օգնություններից>> մեկը արձանագրված ընտրախախտման վայրը, իրավաբանի, դիտորդի և լրագրողի ուղեկցությամբ: Նախագիծը, որն ի սկզբանե ղեկավարվում է Ամերիկյան իրավաբանների միության օրենքի գերակայություն նախաձեռնության կողմից (ABA Rule of Law Initiative), այժմ կազմակերպված է Մարդու իրավունքները Հայաստանում կազմակերպության կողմից և ֆինանսավորվում է Քաունթերփարթի և USAID-ի կողմից:

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s