10 a.m.: Minor infractions reported in Kentron, Nor Nork/ Առավոտյան ժամը 10-ին թեթև ընտախախտումների դեպքեր Կենտրոն, Նոր Նորք համայնքներում

By 10 a.m., no major complaints on voting day had surfaced, though several precincts in the Kentron district had to rearranged voting booths for more privacy, and some minibus voting had been recorded in Nor Nork, according to caucasusreports reporters and a legal ambulance team patrolling the city for violations.

In precinct 2/6 in the Nor Nork district, several minibuses filled with people arrived to vote at the precinct by 10 a.m., though no one would confirm they had been brought by a particular political party. In Nor Nork’s precinct 2/8, more than 15 people were seen in the voting room, and people were voting together at the voting booth, according to caucasusreports.com reporters.

At 10 a.m., in precinct 10/31 Chekhov School in Kentron District, voting booths were positioned so all voting activity could be easily viewed.  A complaint was filed by Heritage Party observer Samvel Ghulyan and the head of the commission eventually changed the position of the booths.

Earlier in the morning, commission members at precinct 9/21 at the Writer’s House in the Kentron District also reorganized their voting booths to allow for more privacy after a Heritage Party Commission member complained.

 Human Rights in Armenia (HRA) should have twenty “legal ambulances” in the city today, each one with a reporter, an observer and a lawyer in it to verify election abuse claims. Voters who notice such abuses should call the HRA voter complaint line listed below:voter abuse hotline-Reporting by Hasmik Hambardzumyan, Marianna Bebanyan, Anahit Danielyan and Sopho Ebralidze

Ըստ շտապ օգնության մեքենաների ներկայացուցիչների, ովքեր շրջում են քաղաքում և արձանագրում ընտրախախտումների դեպքեր, առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ ոչ մի էական բողոք չի գրանցվել, բացի այն բողոքներից, որ Կենտրոն համայնքում ընտրախցիկների սխալ դիրքում են եղել մի քանի ընտրատեղամասերում  և մի քանի երթուղային տաքսիներ ընտրողներ են փոխադրելՆոր Նորք համայնք: 

Նոր Նորք համայնքի թիվ 2/6 ընտրատեղամասում մի քանի երթուղային տաքսիներ մարդկանցով լցված  ժամանել են ընտրատեղամաս առավոտյան ժամը 10-ին, բայց ոչ ոք չհաստատեց թե որ քաղաքական կուսակցության կողմից են նրանք բերվել: Նոր Նորք համայնքի թիվ 2/8 ընտրատեղամասում ավելի քան 15 մարդ  է կուտակվել, ընտրական սենյակում մարդիկ զույգերով են քվեարկել: 

Առավոտյան ժամը 10-ին 10/31 ընտրատեղամասում, որը գտնվում է Կետրոն համայնքում ընտրախցիկները այնպես էին տեղադրված, որ քվեարկությունը տեսանելի էր բոլորին:  Ժառանգություն կուսակցության դիտորդ Սամվել Ղուլանյանի բողոքից հետո հանձնաժողովի նախագահը փոխեց ընտրախցիկների դիրքը:  

 Առավոտյան վաղ թիվ 9/21 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի անդամները Գրողների տան շենքում կենտրոն համայնքում նույնպես ընտրախցիկները սխալ դիրքով են դրած եղել և Ժառանգություն կոսակցության ներկայացուցչի բողոքից հետո միայն հանձնաժողովի անդամները ուղղել են դրանք:

Մարդու Իրավունքները  Հայաստանում  կազմակերպությունը այսօր քաղաքում պետք է որ ունենա 20 գործող <<շտապ օգնության մեքենա>>, որոնցից յուրաքանչյուրին ուղեկցում է մեկ լրագրող, մեկ դիտորդ և մեկ իրավաբան` ընտրական խախտումների դեպքերը բացահայտելու համար: Այն ընտրողները, որոնք կնկատեն ընտրական կեղծիքների դեպքեր, պետք է զանգահարեն  Մարդու Իրավունքներ կազմակերպության հեռախոսահամարով:

hot-line-arm

Հաղորդում են Հասմիկ Համբարձումյանը, Մարիաննա Պեպանյանը, Անահիտ Դանիելյանը

և Սոֆիո Էբրալիձեն

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s