2 pm: 20 Gyumri mini-busses get police escort to Yerevan/ Ժամը 2ին 20 միկրոավտոբուսներ Գյումրիից գալիս են Երևան ոստիկանության ուղեկցությամբ

Twenty Gyumri-licensed mini-busses parked in front of the Gyumri town hall at 9 a.m. this morning got a police and mayor’s escort to Yerevan, according to Transparency International.

TI observer Levon Barseghyan personally saw the minibusses parked in front of the mayor’s office.  He also said a Gyumri Deputy Mayor told a Gyumri -based Radio Free Liberty reporter that the group was going to a BBQ.

But Barseghyan followed the group of busses, all packed full, from Gyumri to Yerevan. He said they drove together in a police escort, and then split into all different directions when they got to the capital city around 11 a.m.

Barseghyan said he couldn’t confirm whether the busses actually went to polling stations, but he recorded their numbers and reported them to the Human Rights in Armenia voter hotline:

Voter Abuse Hotline

 

***

Համաձայն Տրանսպերենսի ինթերնեյշնլի առավոտյան ժամը 9-ից Գյումրի քաղաքի կենտրոնում կանգնած 20 միկրոավտոբուսներ ոստիկանության ու քաղաքապետարանի  մեքենաների ուղեկցությամբ եկան Երևան :

 Տրանսպերենսի ինթերնեյշնլի դիտորդ Լևոն Բարսեղյանը ինքն է տեսել, թե ինչպես են միկրոավտոբուսները կանգնում քաղաքապետի գրասենյակի առջևում: Նա նաև ասում է, որ Գյումրիի փոխքաղաքապետը ասել է  Գյումրիի ռադիո Ազատության լրագրողին, որ խումբը գնում է խորովածի:

 Բայց Բարսեղյանը հետևել է բոլորովին լիքը Գյումրիից Երևան գնացող ավտոբուսների խմբին: Նա ասաց, որ միասին գնացել են ոստիկանության ուղեկցությամբ, իսկ հետո բաժանվել են տարբեր ուղղություննեով, երբ հասել են Երևան ժամը 11-ի կողմերը:

 Բարսեղյանն ասաց, որ չի կարող հավաստիացնել, թե արդյոք ավտոբուսները գնացել են ընտրատեղամասեր, բայց նա գրանցել է համարները ու հայտնել դրանց մասին Հայաստանում մարդու իրավունքների թեժ գծով:

 

hot-line-arm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s