3 p.m.: Avan’s Taxi Z driver hired to drive voters to polls/Ժամը 3: Ավանի Զեթ տաքսի ծառայության վարորդին վարձել են ընտրողներին ընտրատեղամասեր տեղափոխելու համար

In Avan, a driver for the Taxi Z company owned by Avan community head Taron Margaryan admitted to caucasusreports.com/IREX CMSPA reporters  that he was hired by the company for the day to ferry voters to the polls.

“I’ve been bringing old men and woman who can’t walk well to the polls,” he said. “They aren’t paying, the company is.”

Since the early morning hours, IFES and other observers noticed a glut of taxis doing a lot of business outside several Avan polling stations.

The taxi companies are Melina, Elena and Z.

 

***

Ավանում, տաքսի Զեթ ընկերության վարորդներից մեկը, որի ղեկավարը Ավան համայնքի թաղապետ Տարոն Մարգարյանն է, ասել է caucasusreports.com-ի/Այռեքս ԶԼԱԾ-ի լրագրողներին, որ իրեն վարձել են մեկ օրով ընտրողներին ընտրատեղամասեր տանելու համար:

 <Ես տեղափոխում էի ծեր տղամարդկանց ու կանանց ընտրատեղամասեր>, ասել է նա: < Նրանք չէին վճարում, այլ ընկերությունը>:

 Առավոտյան վաղ ժամերից ,  IFES-ը ու դիտորդները նկատել են Ավան համայնքի ղեկավար Տարոն Մարգարյանի տաքսիների խումբը, որ մեծ գործունեություն էր ծավալում Ավանից դուրս մի շարք ընտրատարածքներում:

 Տաքսի ծառայություններն են Միլենա, Ելենա ու Զեթ:

Advertisements

One response to “3 p.m.: Avan’s Taxi Z driver hired to drive voters to polls/Ժամը 3: Ավանի Զեթ տաքսի ծառայության վարորդին վարձել են ընտրողներին ընտրատեղամասեր տեղափոխելու համար

  1. Not that i support republican nor prosperous parties in armenia, however driving voters to vote is common practice by political parties and special interest groups in the United States as well. As long as the voter votes for him/herself at the booth, driving them is legal in the United States.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s