6 p.m.: Ballot-Stuffing reported in Malatia-Sebastia precinct/Ժամը 6-ին: Լցոնում Մալաթիա –Սեբաստիայի ընտրատարածքում

Proxies for the People’s Party and Armenian National Congress, as well as a journalist, reported catching a commission member of precinct 07/06 trying to stuff the ballot box.

The witnesses say that they caught the commission member trying to shove a bundle of envelopes into the ballot box, causing several of the envelopes to fall on the floor around the station. Possibly the unused ballots and materials were in the “safebox,” which in this case was in a separate room behind a shut door.  The member then ran away, the witnesses said.

IFES observers, who arrived after the alleged incident occurred,  reported at 6 p.m. that one commission member from the precinct was absent.

-By Caucasusreports.com/IREX CMSPA staff

***

Ժողովրդական կուսակցության ու Հայ ազգային կոնգրեսի վստահված անձիք , ինչպես նաև մի լրագրող հայտնել են, որ հանձնաժողովի մի ներկայացուցչի բռնել են քվեաթերթիկներ լցոնելու գործընթացի  ժամանակ 07/06 ընտրատեղամասում:

 Վկաներն ասում են, որ բռնել են հանձնաժողովի անդամին, երբ վերջինս փորձել է մի  կապոց ծրարներ արկղի մեջ լցնել, որի արդյունքում մի քանիսն ընկել են հատակին:  Հավանաբար չօգտագործված քվեաթերթիկներն ու նյութերը <ապահով տեղում> էին, որը տվյալ դեպքում առանձին սենյակ էր փակ դռան հետևում: Վկաններն ասում են, որ հանձնաժողովի անդամը փախել է:

 IFES դիտորդները , ովքեր ժամանել էին պատահարից հետո , զեկուցել են ժամը 6-ին, որ հանձնաժողովի մի անդամ բացակա էր:

Caucasusreports.com /IREX CMSPA աշխատակիցներ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s