Roses and Violations: Election Day for one Georgian Reporter/ Վարդեր և ընտրախախտումներ: Ընտրությունների օրը վրացի լրագրողի համար

A rose with violations is just as sweet, as cub reporter Lika Kasradze discovered.

A rose with violations is just as sweet, as cub reporter Lika Kasradze discovered.

When Lika Kasradze, a Georgian journalism student, came to Yerevan on a special project to cover the May 31 elections, she couldn’t imagine she’d be in the center of election-day struggles.

Find out why she’s glad she doesn’t know Armenian, and why Armenian roses make her cry, on her blog.

***

Ինչպես բացահայտեց սկսնակ լրագրող Լիկա Կարաձեն, ընտրախախտումներով վարդը քաղցր է բուրում

Ինչպես բացահայտեց սկսնակ լրագրող Լիկա Կարաձեն, ընտրախախտումներով վարդը քաղցր է բուրում

Երբ վրացի լրագրող ուսանող Լիկա Կարաձեն եկավ Երևան հատուկ ծրագրով մայիսի 31-ի ընտրությունները լուսաբանելու, նա գաղափար անգամ չուներ, որ կդառնա ընտրական  վեճերի մասնակից:

Պարզեք, թե ինչու է նա ուրախ, որ չգիտի հայերեն և թե ինչու հայկական վարդերը ստիպեցին նրան լացել այստեղ :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s