Photo Essay: Yerevan election in pictures/ Երևանի ընտրությունները նկարներով

On election day

On election day

This photo essay includes a collection of photos from journalism students at the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), who were brought to Yerevan to help cover the elections for caucasusreports.com, a joint project co-sponsored by the IREX Core Media Support Program-Armenia and the Institute for War and Peace Reporting Caucasus office.

Check out, in particular, the photos of Malatia-Sebastia’s precinct 08/19, where it took precinct members four hours to count less than 900 ballot. (Read the full story here.)

Counting at Malatia-Sebastia's precinct 08/19

Counting at Malatia-Sebastia's precinct 08/19

 

 

Ընտրության օրը

Ընտրության օրը

Նկարների այս շարքում ներառված են նկարներ Հանրային Գործերի Վրաստանի Ինստիտուտի ուսանողներից, որոնք եկել էին Հայաստան աջակցելու Երևանի ընտրությունները լուսաբանել caucasusreports.com-ում: Այս համատեղ ծրագիրն իրականացվում է Այռեքս Հայաստան ԶԼԱԾ-ի  ու Պատերազմի ու խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի  Կովկասյան գրասենյակի կողմից:

 Այստեղ մասնավորապես նկարներ են Մալաթիա Սեբաստիա 08/19 ընտրատարածքից, որտեղ հանձնաժողովի անդամներից պահանջվեց 4 ժամ 900 ձայն հաշվելու համար:

55555555555555555555555555555555

Մալաթիա Սեբաստիայի 08/19 ընտրատարածքում ձայները հաշվելիս

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s