Violations: Intimidation at the precincts/ Խախտումներ: Ահաբեկումներ ընտրատեղամասերում

Though ballot-stuffing was by far the most widely reported May 31 Yerevan election violation, there were a number of reports of intimidation, harassment, and sometimes even physical violence against observers and journalists.

Read a detailed report by GIPA journalism students Gayane Avetisyan and Marianna Pepayan here.

Չնայած լցոնումները ամենատարածված ընտրախախտումներն էին մայիսի 31-ի Երևանի ընտրությունների ժամանակ, եղել են մի շարք դեպքեր ահաբեկումների, ոտնձգությունների և նույնիսկ ֆիզիկական բռնությունների դիտորդների և լրագրողների նկատմամբ:  

Կարդացեք մանրամասն հոդված այդ մասին գրված GIPA-ի լրագրության բաժնի ուսանողներ Գայանե Ավետիսյանի և Մարիաննա Պեպանյանի կողմից այստեղ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s