Oh Baby! Fighting the Population Drop and Protecting unborns from HIV

Oh baby! Two takes on the baby bust from GIPA reporting ii students:

Sopo Datishvili explores the Georgian patriarch’s unique response to Georgia’s dramatically dropping population rate.

Ulviyya Guliyeva offers a cautionary tale on why getting HIV-testing is so critical during the first 12 weeks of pregnancy!

Advertisements

Georgia: What does Tourism need to Flourish?

Since Georgia’s August 2008 war, a growing tourism trend was nipped in the bud. How best to grow this fledgling field?

Read  GIPA reporting II student Nana Mghebrishvili’s story from Tbilisi here.

Georgia: Artists and Artisans

Gela Jincheradze's art

Gela Jincheradze's strong artistic vision.

Read about two unusual Georgians, one an artist, the other a craftsman.

Fourty-four year old Gela Jincheradze’s paintings are engaging and true, despite  — or maybe because of — his struggle with a life long mental illness. Click here for GIPA student Ina Charkviana’s sensitive profile and of course, many photos of Gela’s work.

Meanwhile, GIPA student Nino Burjanadze meets with young metal engraver Giorgi Sherozia, the child of refugees from the 1992 Abkhazian conflict whose family never managed to get back on their feet financially. Giorgi received his training from a vocational program set up by the Norwegian refugee Council. Read the story here.

Georgia: Balloons, Art and Politics

What do balloons, art and politics have in common? More importantly, what could that have to do with Tbilisi, Georgia?

Read all about it in GIPA student Anna Karamayan’s report here.

“We have to do everything to stop the conflict”

Armenian documentary filmmaker Seda Muradyan has found today what many people in Armenia and Azerbaijan these days to be impossible – peace and good relations between an Armenian and Azeri community.

The film chronicles the story of two villages, one a group of Azeris living in Armenia, and the other a group of Azeris living in Armenia, who made the practical decision to swap villages in 1989, as their two countries escalated towards war. Twenty years on, the two villages are still tending each other’s graveyards.

Read GIPA student Lala Kazakova’s review of the film, and interview with Muradyan, here.

Georgia: Tbilisi’s new pedestrian bridges

In February of 2010, first-year students in GIPA’s master degree journalism program were required to write and report on issues happening in Tbilisi and Georgia. The best stories are being reposted on our news blog here.

Read Tamar Tomaradze’s report on 40 new pedestrian bridges being installed over busy intersections all across Tbilisi. Proponents say they reduce the number of pedestrians being hit by cars, but detractors say the new bridges are a simply a cosmetic change to lure voters in the upcoming Tblisi mayor’s race on May 30.

Click here for the complete story.

IWPR: Yerevan Election Condemned as “Amoral and Cynical”/IWPR. Երևանի ընտրությունները դատապարտվում են որպես «անբարոյական եւ ցինիկ»

Transparency International, whose observers were among the most active and outspoken in the May 31 Yerevan local elections, has come out with a report slamming the election results.   The report writes say they “witnessed the collapse of the Armenian electoral system as an institution.”

Read more on this story from Institute for War and Peace Reporting (IWPR) reporter Sara Khojoyan here.

 ***

Թրանսփերփնսի ինթերնեյշնլը , որի դիտորդները ամենաակտիվն ու ազատն էին մայիսի 31-ի Երևանի ընտրություններում հանդես են եկել մի զեկույցով` քննադատելով ընտրությունները: Զեկույցում ասվում է, որ նրան <ականատես են եղել Հայաստանի ընտրական համակարգի` որպես ինստիտուտի կործանմանը>:

 Այս մասին ավելին կարդացեք IWPR –ի լրագրողՍառա Խոջոյանի հոդվածում այստեղ: